Ubytovací řád

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti (děti a mladiství vyjímaje). Host složí vratný depozit ve výši 1.000,-Kč za celý objekt.
 2. Majitel objektu není odpovědný za cennosti hostů v pokojích.
 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
 4. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 5. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu není –li zaplaceno předem na účet.
 6. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.
 7. Host nesmí bez svolení majitele provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).
  Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
 8. Každá vzniklá škoda, zničení či poškození nebo vzniklá porucha musí být hostem nahlášena. Okamžitě volejte  724 137 504 nebo 606 434 110
 9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Vyjímkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 10. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíče.
 11. Gril mohou používat osoby starší 18 let.
 12. Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit částku 500,-Kč.
 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.
 14. Dřívější check in nebo pozdní check out je možný po dohodě.
 15. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 16. V penzionu jsou povolena domácí zvířata za poplatek 100Kč/den hrazený na místě.
 17. V penzionu je přísný zákaz kouření!!!
 18. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.
 19. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit pobyt a tím pádem propadá i vratná depozit.
 20. Host je povinen po ukončení pobytu vynést odpadkové koše, stáhnout povlečení, umýt nádobí a gril, pokud byl použit.
 21. Host je povinen gril a zahradní nábytek uklízet pod přístřešek.